Nieuws

Terugblik kennissessie ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’

Terugblik kennissessie ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’

Op vrijdagmorgen 11 maart was de derde inspiratie- en kennissessie van het programma Kinderogen. Aanwezigen vanuit het hele netwerk van Kinderogen waren aanwezig: professionals vanuit de jeugd- en wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, IB-ers, KC-ers, pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers vanuit de gemeenten, directeuren, managers, bestuurders en wethouders.

Hans van der Velde, wethouder van Hellevoetsluis, legde uit waarom hij het programma Kinderogen zo belangrijk vindt. Dat we door de ogen van kinderen kijken, zodat ook echt alle kinderen mee kunnen doen. En hoe hij door de doorgaande leerlijn hoopt dat dit in het bijzonder voor alle kinderen binnen Hellevoetsluis geldt.

Marcel van Herpen. Centrum Pedagogisch Contact nam ons mee in het thema ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’. Dat zijn van die situaties wanneer een kind doet wat jij niet wilt wat hij doet (je wilt dat hij stopt). Of juist dat hij niet doet wat jij wel wilt dat hij doet (je wilt dat hij start). Hierbij gaan we niet uit van gedrag als een probleem. Er bestaat volgens Marcel niet zoiets als een gedragsprobleem, want gedrag is altijd een expressie van de innerlijke impressie. Blijkbaar werkt zij zelf niet langer als instrument.

Hoe ga je om met situaties die je overvallen? Marcel nam ons mee in onbekende situaties en hoe je in deze het dilemma wat jij ervaart, teruglegt bij de ander en hem vraagt met je mee te denken. Bij bekende situaties (patronen) kun je proactief handelen, zodat ook dan de situatie anders wordt.

Twee pedagogische wetten kregen we mee:

  • Je hebt een relatie nodig om de mate van autonomie in te kunnen schatten.
  • Geef kinderen de vrijheid waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.

Ed Knegt, directeur Kinderkoepel, nam ons mee in programmalijn 2, de doorgaande ondersteuningslijn. In Hellevoetsluis zijn twee werkplaatsen, ten aanzien van de warme overdracht en de pedagogische leergemeenschappen, waardoor onderwijs en kinderopvang elkaar leren kennen en ook samen rondom de kinderen staan.

Kortom; opnieuw een waardevolle inspiratie- en kennissessie Kinderogen!

Deel dit bericht
Save the date kennissessie 11 maart 2022

Save the date kennissessie 11 maart 2022

Vrijdag 11 maart a.s. vindt onze 3e kennissessie met het thema ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’ plaats.

Noteer de datum alvast in je agenda en/of schrijf je nu alvast in via: info@kinderogenvpg.nl

Houd onze sociale media in de gaten, want binnenkort volgt meer informatie!

Deel dit bericht
Kennissessie ‘Weten we van gekkigheid nog wat normaal is’

Kennissessie ‘Weten we van gekkigheid nog wat normaal is’

Vrijdag 19 november a.s. organiseren wij de 2e kennissessie met het thema ‘Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?’ Gastspreker Bert Wienen, onderwijskundige, psycholoog en bedrijfskundige, vertelt ons hoe onderwijs, zorg en kinderopvang anders kunnen omgaan met probleemgedrag van kinderen. Dit door op zoek te gaan naar normaliserende oplossingen en het gedrag van het kind vooral te zien binnen de context. De context van de klas en de context van de maatschappij.

Laurette Minderhout en Elsbeth Vogel vertellen over hun ervaringen en de behaalde resultaten bij werkplaats Verbinding onderwijs – jeugdhulp in ROK 8 (Nissewaard).

Interesse? Meld je dan vóór 17 november aan via: info@kinderogenvpg.nl

Deel dit bericht
Save the date: Inspiratiesessie vrijdag 19 november 2021

Save the date: Inspiratiesessie vrijdag 19 november 2021

Op vrijdag 19 november organiseren wij alweer onze tweede online inspiratiesessie. Deze keer over het vraagstuk: ‘Hoe kunnen we de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang nog beter vormgeven?’ Onze ambitie van Pact Kinderogen is om eerder en betere ondersteuning te bieden aan die kinderen en hun ouders die dat op school of thuis nodig hebben. Hierbij willen we de ondersteuning dichtbij, in de eigen wijk of buurt, organiseren. Een opdracht waar we elkaar voor nodig hebben en waar kansen liggen.  Onder andere spreker Bert Wienen, psycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige, deelt zijn kennis en ervaringen met ons van wat belooft een bijzonder interessante ochtend te worden.

Noteer de datum alvast in je agenda en/of schrijf je NU alvast in via: info@kinderogenvpg.nl!

Blijf onze website en sociale media in de gaten houden, want binnenkort volgt meer informatie.

 

 

Deel dit bericht
Informatiesessie Dyslexie – 4 oktober 2021

Informatiesessie Dyslexie – 4 oktober 2021

Doel: de sessie geeft informatie over ondersteuningsniveau 1, 2, 3 in aanloop naar de Poortwachter

Voor wie: Intern Begeleiders, Kwaliteitscoördinatoren en betrokkenen van het samenwerkingsverband op Voorne-Putten

Waar: online (via Teams)

Deel dit bericht
Pact Kinderogen versterkt samenwerking gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp

Pact Kinderogen versterkt samenwerking gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp

Eerder en betere ondersteuning bieden aan die kinderen en hun ouders die dat (op school of thuis) nodig hebben. Dat is het doel van het op donderdag 9 september  officieel ondertekende Pact Kinderogen. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs), de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Schoolmaatschappelijk werk. Samen willen zij de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs en ondersteuning (jeugdhulp) versterken en het nog beter doen voor kinderen en gezinnen.

Samenwerken en leren van elkaar

Met het Pact Kinderogen spreken de partijen de ambitie uit om met elkaar de samenwerking structureel vorm te gegeven. Samen voor de kinderen van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Dit wordt gedaan met 5 programmalijnen waarbij bestuurders, professionals en mensen uit de praktijk veel van elkaar leren. Het pact wil de hulp dichtbij, in de eigen wijk en in de eigen buurt, organiseren De eerste resultaten zijn al concreet, zoals bijvoorbeeld de pilot Zorg en Onderwijs. Elsbeth Vogel- de Groot is programmaleider van Pact Kinderogen: “Met dit project geven de verschillende partners aan dat zij het gezamenlijk nog beter willen doen voor alle kinderen.

Een ander mooi voorbeeld is de pilot waarbij we alle kinderen die van de kinderopvang komen een warme overdracht naar school geven. De pedagogisch medewerker kan dan uit ervaring vertellen wie het kind is. Hierdoor kan de leerkracht op school beter aansluiten bij de behoefte van het kind. In de nabije toekomst willen we voor alle kinderen zo’n warme overdracht organiseren”, aldus Vogel- de Groot.

Belangrijke stap

Door de samenwerking kan er voor iedereen veel winst behaald worden. In de eerste plaats voor kind en ouders, maar ook voor de professionals en mensen uit de praktijk. De wethouders van de gezamenlijke gemeenten geven een toelichting: “Signalen bij kinderen kunnen op school of de kinderopvang vroeg worden herkend. In samenwerking met de ouders kan er op school en de kinderopvang wat mee worden gedaan. Door de krachten te bundelen kan er bijvoorbeeld direct over de expertise van de partners worden beschikt. Hoe eerder wordt gekeken naar behandeling en ondersteuning (jeugdzorg), des te beter voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom vinden we de vandaag getekende overeenkomst een belangrijke stap”, aldus Wouter Struijk, wethouder van Nissewaard, namens de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Deel dit bericht