Programmalijn 4

PROGRAMMALIJN 4, een update

Projectleider programmalijn 4, Lauretta Minderhout, geeft een toelichting op het programma en een update van de tot nu toe bereikte resultaten.

Waar gaat deze programmalijn over? Wat is het doel?
Binnen programmalijn 4 van Kinderogen zijn de 4 gemeenten: Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, Nissewaard en het samenwerkingsverband bezig om de Poortwachter dyslexie bij het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR te beleggen. Het doel is om dit proces in 2022 via het samenwerkingsverband te laten verlopen.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?
Als de Poortwachtersfunctie bij het samenwerkingsverband ligt, dan ontstaat er voor dyslexie een continuüm van zorg. Voor de leerling en zijn of haar ouders betekent dit dat alle betrokkenen binnen de onderwijs-zorgketen aan elkaar verbonden zijn en er een kwaliteitsslag op alle ondersteuningsniveaus gemaakt gaat worden.

Wie is er betrokken bij deze programmalijn?
Bij het ontwerpen en implementeren van deze programmalijn zijn de 4 gemeenten en het samenwerkingsverband betrokken. Hierbij wordt samengewerkt met alle scholen op Voorne-Putten en de zorgaanbieders die de dyslexiezorg verzorgen in de 4 gemeenten.

Wat is de stand van zaken?
Op dit moment is het begin december 2021 en zitten we in de implementatiefase van de Poortwachter dyslexie. Er is reeds een Poortwachter aangenomen en de inrichting van de systemen is in volle gang. Dit gebeurt in samenwerking met het onderwijs en de zorgaanbieders.

Wat gaan ouders en kinderen merken? En professionals?
Ouders en kinderen zullen bij de start van de Poortwachter merken dat ze mede-eigenaar zijn van het ingediende dossier en alle documenten in kunnen zien. Via de aangemaakte hulpvraag blijven ouders en kinderen gedurende het hele proces direct op de hoogte van aanvullingen en wijzigingen in het dossier.
Professionals zullen merken dat de Poortwachter de vaste spil in deze onderwijs-zorgketen is en in contact met de ib’ers van de scholen, de begeleiders passend onderwijs en schoolbegeleiders van het samenwerkingsverband, de gemeenten en de zorgaanbieders een kwaliteitsslag wordt gemaakt op alle ondersteuningsniveaus. Heldere richtlijnen en een eenduidige werkwijze geven hier richting aan.