Op vrijdagmorgen 11 maart was de derde inspiratie- en kennissessie van het programma Kinderogen. Aanwezigen vanuit het hele netwerk van Kinderogen waren aanwezig: professionals vanuit de jeugd- en wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, IB-ers, KC-ers, pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers vanuit de gemeenten, directeuren, managers, bestuurders en wethouders.

Hans van der Velde, wethouder van Hellevoetsluis, legde uit waarom hij het programma Kinderogen zo belangrijk vindt. Dat we door de ogen van kinderen kijken, zodat ook echt alle kinderen mee kunnen doen. En hoe hij door de doorgaande leerlijn hoopt dat dit in het bijzonder voor alle kinderen binnen Hellevoetsluis geldt.

Marcel van Herpen. Centrum Pedagogisch Contact nam ons mee in het thema ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’. Dat zijn van die situaties wanneer een kind doet wat jij niet wilt wat hij doet (je wilt dat hij stopt). Of juist dat hij niet doet wat jij wel wilt dat hij doet (je wilt dat hij start). Hierbij gaan we niet uit van gedrag als een probleem. Er bestaat volgens Marcel niet zoiets als een gedragsprobleem, want gedrag is altijd een expressie van de innerlijke impressie. Blijkbaar werkt zij zelf niet langer als instrument.

Hoe ga je om met situaties die je overvallen? Marcel nam ons mee in onbekende situaties en hoe je in deze het dilemma wat jij ervaart, teruglegt bij de ander en hem vraagt met je mee te denken. Bij bekende situaties (patronen) kun je proactief handelen, zodat ook dan de situatie anders wordt.

Twee pedagogische wetten kregen we mee:

  • Je hebt een relatie nodig om de mate van autonomie in te kunnen schatten.
  • Geef kinderen de vrijheid waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.

Ed Knegt, directeur Kinderkoepel, nam ons mee in programmalijn 2, de doorgaande ondersteuningslijn. In Hellevoetsluis zijn twee werkplaatsen, ten aanzien van de warme overdracht en de pedagogische leergemeenschappen, waardoor onderwijs en kinderopvang elkaar leren kennen en ook samen rondom de kinderen staan.

Kortom; opnieuw een waardevolle inspiratie- en kennissessie Kinderogen!

Deel dit bericht